Team SUBOI | RAP VIỆT

Team Suboi RAP VIỆT

Kuboss | AK49 | TLinh | Gừng | Đạt Dope | BadBz | Tage | Hà Quốc Hoàng | LOR


No comments:

Post a Comment


Theme Song chính thức RAP VIỆT - Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, Suboi, DJ Mie

Theme Song chính thức RAP VIỆT 2020 - Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, Suboi LYRIC Theme Song RAP VIỆT 2020 ĐÂY LÀ RAP VIỆT | ...