❝Make some noise!❞ nghĩa là gì?

❝Make some noise!❞ từ này thường được các rapper sử dụng khi trình diễn, vậy bạn có biết ý nghĩa của từ Make some noise trong Rap Việt?

"Make some noise!" có nghĩa là...

"Sôi nổi lên nào!", hoặc hiểu như là hét lên nào, quẩy lên đi...

"Make some noise!" It means applaud loudly. A DJ or a host will often say it when he's introducing someone. If you hear that, it means he's asking you to cheer and applaud!

No comments:

Post a Comment


Theme Song chính thức RAP VIỆT - Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, Suboi, DJ Mie

Theme Song chính thức RAP VIỆT 2020 - Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, Suboi LYRIC Theme Song RAP VIỆT 2020 ĐÂY LÀ RAP VIỆT | ...